Αίτημα Εξαγωγής ή Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων

Επιθυμώ την Εξαγωγή των προσωπικών μου δεδομένων
Επιθυμώ τη Διαγραφή των προσωπικών μου δεδομένων

Δίνω τη συγκατάθεσή μου στον ιστότοπο annakontoleon.gr να συλλέξει τη διεύθυνση email μου ώστε να μπορέσει να γίνει η επεξεργασία του αιτήματός μου.